20 września 2016

ADR – Przewóz materiałów niebezpiecznych

ADR - Przewóz materiałów niebezpiecznych

Cel szkolenia:

Kurs ma na celu przygotowanie kierowców do egzaminu. Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w opakowaniach i luzem).

Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat.

Udział w szkoleniu jest spełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa – umowie ADR.

Brak szkolenia pracowników w zakresie ADR może być podstawą do nałożenia kary na przedsiębiorce w wysokości 5000,00 zł.

 

Ceny i czas trwania szkoleń
Kurs podstawowy Kurs doskonalący
podstawowy specjalistyczny podstawowy specjalistyczny
450,00 zł (24 godz.) Cysterny Materiały promieniotwórcze Materiały wybuchowe 450,00 zł (16 godz.) Cysterny Materiały promieniotwórcze Materiały wybuchowe
450,00 zł (16 godz.) 300,00 zł (8 godz.) 300,00 zł (8 godz.) 450,00 zł (8 godz.) 260,00 zł (5 godz.) 260,00 zł (5 godz.)
Podstawowy + Cysterny 800,00 zł
(istnieje możliwość płatności ratalnej)

 

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Legionowie w dniach 26,27,28,29( egzamin) maj 2017 

Uczestnicy szkolenia:

W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz mieć ukończone 21 lat. Szkolenie jest skierowane do pracowników firm, uczestniczących w procesie przewozu towarów niebezpiecznych jako nadawcy, przewoźnicy czy odbiorcy. Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełniają test kontrolny obejmujący zagadnienia omówione w trakcie zajęć. Pozytywne zaliczenie testu oznacza uzyskanie certyfikatu, który jest potwierdzeniem odbycia szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
Telefon/fax: 41 254 65 10
Telefon komórkowy: 728 525 509, 533 272 127

Zgłoszenie na szkolenie:

*
*
*
*
*
*
Szkolenie
na kredyt
Odbierz kartę
podarunkową
Banerujesz -
zyskujesz