20 września 2016

Czas pracy kierowcy/Obsługa tachografu cyfrowego

Czas pracy kierowcy

Szkolenie oraz warsztaty z zakresu prawidłowego planowania oraz rozliczania czasu pracy kierowcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Szkolenie to przeznaczone jest zarówno dla kierowców jak i osób zarządzających firmą transportową.
Czas szkolenia wynosi od 8 do 10 godzin, w zależności od ilości osób oraz od wybranego modułu.


Obsługa tachografów cyfrowych

Tachograf

Celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie przepisów, obowiązków, kar wynikających z nieprawidłowego użytkowania tachografów cyfrowych oraz nabycie umiejętności obsługi tachografu cyfrowego, interpretacji wydruków, znaczenia piktogramów.

 1. Uregulowania prawne dotyczące systemu tachografów cyfrowych. Przepisy unijne i krajowe.
 2. Rodzaje oraz funkcje kart:
  • kierowcy,
  • przedsiębiorcy,
  • warsztatowej,
  • kontrolnej.
 3. Obowiązki kierowcy:
  • zagubienie karty,
  • uszkodzenie karty,
  • częstotliwość pobierania danych,
  • wpisy manualne,
  • sporządzanie wydruków,
  • zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdów,
  • inna wymagana dokumentacja,
  • legalizacja tachografu,
  • kontrola na drodze.
 4. Budowa tachografu cyfrowego:
  • wyświetlacz,
  • sloty kart,
  • przyciski,
  • drukarka,
  • gniazdo poboru danych.
 5. Czas UTC i czas lokalny w tachografie cyfrowym
 6. Znaczenie piktogramów
 7. Kary i sankcje wynikające z nieprawidłowego stosowania tachografów cyfrowych.
 8. Obsługa tachografu cyfrowego:
  • logowanie karty w tachografie,
  • logowanie karty w tachografie,
  • wpisy manualne,
  • stany szczególne,
  • bieżąca obsługa,
  • komunikaty błędów i usterek.

Więcej informacji pod numerami telefonu:
Telefon/fax: 41 254 65 10
Telefon komórkowy: 728 525 509, 533 272 127

*
*
*
*
*
*
Szkolenie
na kredyt
Odbierz kartę
podarunkową
Banerujesz -
zyskujesz