20 września 2016

Kierowanie jednostką oraz komórką organizacyjną Straży Miejskiej / Gminnej

Specjalistyczne szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu kierowania jednostką oraz komórką organizacyjną Straży Miejskiej / Gminnej

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie kierowania komórką, jednostką
organizacyjną poprzez:

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami w organizacji pracy własnej,
 • zapoznanie uczestników z funkcjami i umiejętnościami kierowniczymi w organizacji,
 • dokonanie diagnozy własnego stylu przywództwa, umiejętności gospodarowania
  czasem itp.
Metody:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem wszystkich uczestników
szkolenia poprzez zaangażowanie w dyskusje, odgrywanie ról, case study, testy i ćwiczenia
w grupach lub parach.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie dwudniowe.

Zakres merytoryczny:
 1. Podstawowe funkcje kierownicze:
  • planowanie,
  • organizowanie,
  • motywowanie,
  • kontrolowanie.
 2. Umiejętności i role kierownicze:
  • umiejętności społeczne,
  • umiejętności zawodowe,
  • umiejętności koncepcyjne.
 3. Styl kierowania i jego diagnoza:
  • Role jakie spełnia kierownik w organizacji.
  • Zaprezentowanie podstawowych stylów kierowania i czynników pomocnych w ich
   opisywaniu.

Terminy szkoleń:

Województwo

Miasto

Termin szkolenia

Mazowieckie

Legionowo

Po zebraniu grupy 15 osób
(o terminie poinformujemy na 7 dni przed szkoleniem)

Świętokrzyskie

Skarżysko Kamienna

Po zebraniu grupy 15 osób
(o terminie poinformujemy na 7 dni przed szkoleniem)

Telefon Kom: 728 525 509
Telefon/Fax: 41 254 65 10

Cena szkolenia: 490 zł

Cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe.

 

Zgłoszenie na szkolenie:

*
*
*
*
*
*
Szkolenie
na kredyt
Odbierz kartę
podarunkową
Banerujesz -
zyskujesz