ecs.edu.plsitemap

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika to dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Cena Kursu 970 zł + egzamin państwowy 800 zł

Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego winna posiadać CKZ.
Terminy szkoleń:

Terminy Szkoleń:

Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Legionowo ( mazowieckie)

zbieramy grupę na koniec marca

( piątek+sobota+niedziela )

Skarżysko Kamienna ( świętokrzyskie )

zbieramy grupę na koniec marca

( piątek+sobota+niedziela )

Telefon/Fax: 41 254 65 10
Telefon Kom: 728 525 509

Zgłoszenie na szkolenie:

 1. (wymagane)

 2. (wymagane)

 3. (wymagane)

 4. (wymagane)


>>>ZASADY PŁATNOŚCI <<<

Uprzejmie informujemy że osoby zapisujące się na szkolenie w celu dokonania rezerwacji proszone są o dokonanie wpłaty 50 % wymaganej kwoty za szkolenie w przeciągu trzech dni od zgłoszenia na szkolenie. Pozostałą kwotę należy uiścić 5 dni przed rozpoczęciem się szkolenia. Osoby zgłaszające się na szkolenie na mniej niż pięć dni przed datą rozpoczęcia się szkolenia proszone są o dokonanie całości wymaganej kwoty.

Osoby które zgłoszą swój udział w szkoleniu i nie dokonają wpłaty 50 % wymaganej kwoty w przeciągu trzech dni będą wykreślane z listu uczestników szkolenia.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika to dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego winna posiadać CKZ.

Certyfikacje przewoźników drogowych w Polsce regulują następujące
akty prawne:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz. 1371)(Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym ( Rozporządzenie określające wzór certyfikatów)

 

Rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych

 • międzynarodowy i krajowy transport drogowy osób,
 • międzynarodowy i krajowy transport drogowy rzeczy

 

Osoby objęte certyfikacją

 • Certyfikacja kompetencji zawodowych nie dotyczy kierowców, lecz przewoźników, czyli osób zarządzających przedsiębiorstwem

Do takich osób należy:
– ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa (prezes, zarząd, przedsiębiorca, jeżeli jest osobą fizyczna)

 

Kto nie musi uzyskać certyfikat?

 

 • Przewoźnicy wykonujący zarobkowy drogowy transport krajowy i międzynarodowy z wyłączeniem transportu wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów:

– przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowca – w nie zarobkowym przewozie drogowym osób,
– o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz nie zarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
– ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego
– taksówkarze

 

Wysokość opłat za egzamin i certyfikat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.12.2001 r. (Dz.U Nr 150 poz. 1685) w zależności od rodzaju egzaminu i
certyfikatu łączna wysokość opłat wynosi  800 lub 600 zł:

 

Rodzaj egzaminu i certyfikatu Opłata (w zł)

Międzynarodowy i krajowy transport drogowy osób i rzeczy

800

Dla osób legitymujących się 5 letnia praktyka przedsiębiorcy w zakresie transportu drogowego lub zarządzania przedsiębiorstwem wykonującym taka działalność

600

Nr konta ITS : 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Zakres niezbędnej wiedzy do uzyskania certyfikatu

 • Prawo cywilne (np. rodzaje umów zawieranych najczęściej w transportu dróg.)
 • Prawo handlowe (wiedzę dotycząca spółek handlowych)
 • Prawo socjalne (np. zasady zatrudniania )
 • Prawo podatkowe (np. zasady podatku od pojazdów silnikowych )
 • Dostępność rynku (zasady zakładania przedsiębiorstwa transportu dróg.)
 • Handlowe i finansowe zarządzanie przedsiębiorstwem (Kandydat musi w szczególności: znać przepisy prawne i praktyki, dotyczące form płatności )
 • Standardy techniczne (np. przepisy dotyczące mas i wymiarów pojazdów )
 • Bezpieczeństwo drogowe (np. jakie są wymagane kwalifikacje od kierowców )

 

Przebieg postępowania certyfikacyjnego

 

 • W przypadku przerwania procesu certyfikacji z przyczyn innych niż nie zdany egzamin, opłata za certyfikacje nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku negatywnego wyniku egzaminu Wnioskujący może do niego przystąpić ponownie. Ilość prób jest nieograniczona. Za każdy egzamin pobierana jest osobna opłata.
 • W przypadku decyzji pozytywnej Wnioskującemu przesyłany jest certyfikat i podpisana umowa nadzoru nad wydanym certyfikatem.
 • Certyfikat wydawany jest bezterminowo.