ecs.edu.plsitemap

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika to dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Cena Kursu 970 zł + egzamin państwowy 800 zł

Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego winna posiadać CKZ.
Terminy szkoleń:

Terminy Szkoleń:

Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Legionowo ( mazowieckie)

zbieramy grupę na koniec marca

( piątek+sobota+niedziela )

Skarżysko Kamienna ( świętokrzyskie )

zbieramy grupę na koniec marca

( piątek+sobota+niedziela )

Skarżysko Kamienna

po utworzeniu się grupy

Legionowo

po utworzeniu się grupy

Skarżysko Kamienna

po utworzeniu się grupy

Legionowo

po utworzeniu się grupy

Skarżysko Kamienna

po utworzeniu się grupy

Legionowo ul. Piłsudskiego 31 a

po utworzeniu się grupy

Skarżysko Kamienna

po utworzeniu się grupy

Legionowo

po utworzeniu się grupy

 

Telefon/Fax: 41 254 65 10
Telefon Kom: 728 525 509

Zgłoszenie na szkolenie:

 1. (wymagane)

 2. (wymagane)

 3. (wymagane)

 4. (wymagane)


>>>ZASADY PŁATNOŚCI <<<

Uprzejmie informujemy że osoby zapisujące się na szkolenie w celu dokonania rezerwacji proszone są o dokonanie wpłaty 50 % wymaganej kwoty za szkolenie w przeciągu trzech dni od zgłoszenia na szkolenie. Pozostałą kwotę należy uiścić 5 dni przed rozpoczęciem się szkolenia. Osoby zgłaszające się na szkolenie na mniej niż pięć dni przed datą rozpoczęcia się szkolenia proszone są o dokonanie całości wymaganej kwoty.

Osoby które zgłoszą swój udział w szkoleniu i nie dokonają wpłaty 50 % wymaganej kwoty w przeciągu trzech dni będą wykreślane z listu uczestników szkolenia.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika to dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego winna posiadać CKZ.

Certyfikacje przewoźników drogowych w Polsce regulują następujące
akty prawne:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz. 1371)(Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym ( Rozporządzenie określające wzór certyfikatów)

 

Rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych

 • międzynarodowy i krajowy transport drogowy osób,
 • międzynarodowy i krajowy transport drogowy rzeczy

 

Osoby objęte certyfikacją

 • Certyfikacja kompetencji zawodowych nie dotyczy kierowców, lecz przewoźników, czyli osób zarządzających przedsiębiorstwem

Do takich osób należy:
– ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa (prezes, zarząd, przedsiębiorca, jeżeli jest osobą fizyczna)

 

Kto nie musi uzyskać certyfikat?

 

 • Przewoźnicy wykonujący zarobkowy drogowy transport krajowy i międzynarodowy z wyłączeniem transportu wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów:

– przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowca – w nie zarobkowym przewozie drogowym osób,
– o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz nie zarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
– ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego
– taksówkarze

 

Wysokość opłat za egzamin i certyfikat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.12.2001 r. (Dz.U Nr 150 poz. 1685) w zależności od rodzaju egzaminu i
certyfikatu łączna wysokość opłat wynosi  800 lub 600 zł:

 

Rodzaj egzaminu i certyfikatu Opłata (w zł)

Międzynarodowy i krajowy transport drogowy osób i rzeczy

800

Dla osób legitymujących się 5 letnia praktyka przedsiębiorcy w zakresie transportu drogowego lub zarządzania przedsiębiorstwem wykonującym taka działalność

600

Nr konta ITS : 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Zakres niezbędnej wiedzy do uzyskania certyfikatu

 • Prawo cywilne (np. rodzaje umów zawieranych najczęściej w transportu dróg.)
 • Prawo handlowe (wiedzę dotycząca spółek handlowych)
 • Prawo socjalne (np. zasady zatrudniania )
 • Prawo podatkowe (np. zasady podatku od pojazdów silnikowych )
 • Dostępność rynku (zasady zakładania przedsiębiorstwa transportu dróg.)
 • Handlowe i finansowe zarządzanie przedsiębiorstwem (Kandydat musi w szczególności: znać przepisy prawne i praktyki, dotyczące form płatności )
 • Standardy techniczne (np. przepisy dotyczące mas i wymiarów pojazdów )
 • Bezpieczeństwo drogowe (np. jakie są wymagane kwalifikacje od kierowców )

 

Przebieg postępowania certyfikacyjnego

 

 • W przypadku przerwania procesu certyfikacji z przyczyn innych niż nie zdany egzamin, opłata za certyfikacje nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku negatywnego wyniku egzaminu Wnioskujący może do niego przystąpić ponownie. Ilość prób jest nieograniczona. Za każdy egzamin pobierana jest osobna opłata.
 • W przypadku decyzji pozytywnej Wnioskującemu przesyłany jest certyfikat i podpisana umowa nadzoru nad wydanym certyfikatem.
 • Certyfikat wydawany jest bezterminowo.