20 września 2016

Kwalifikacje wstępne oraz przyspieszone

Szkolenia z zakresu kwalifikacji dla kierowców z zakresu transportu drogowego:

 • kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • kwalifikacja wstępna
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona  

Wymagania wstępne dla uczestników:

Aby zapisać się na szkolenie należy przedłożyć:

 • kartę zgłoszeniową uczestnika kursu
 • czytelną dwustronną kserokopię prawa jazdy
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców
 • świadectwo kwalifikacji zawodowych
 • nasza firma współpracuje z przychodnią w której można odbyć kompleksowe badania.

 

KWALIFIKACJE WSTĘPNE ORAZ UZUPEŁNIAJĄCE

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie  dla kierowców, którym prawo  jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10. IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.IX.2009r.

Kurs Kwalifikacji wstępnej można rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

Szkolenie obejmuje:

260 godzin teorii i 20 godzin praktyki (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych)

Cena szkolenia: 3500,00 zł

Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy.

Istnieje możliwość rozłożenia kwoty na raty.


Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie obejmuje:
część podstawową – teoretyczną  trwającą minimum 97 godzin
część specjalistyczną prowadzoną w formie:
– zajęć teoretycznych, trwającą minimum- 33 godziny,
– zajęć praktycznych w ruchu drogowym- 8 godzin jazdy indywidualnej,oraz
– zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych- 2 godziny

Cena szkolenia: 2900,00 zł

Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez Urząd pracy.

Istnieje możliwość rozłożenia kwoty na raty.


Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E,C1,  C1+E.

Szkolenie obejmuje:

65 godz. zajęć teoretycznych
5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Cena szkolenia: 1 990,00 zł


Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

kierowca, który uzyskał Kwalifikacje Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniające dla kat. D

Szkolenie obejmuje:

65 godz. zajęć teoretycznych
5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Cena szkolenia: 1 990,00  zł


Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną  dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Uzupełniającej, bądź Kwalifikacji Uzupełniającej Przyśpieszonej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E.

Szkolenie  obejmuje:
32,5 godz. zajęć teoretycznych
2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Cena szkolenia: 1099,00 zł.


Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej bądź Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej Przyspieszonej dla kat. prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.

Szkolenie obejmuje:
32,5 godz. zajęć teoretycznych
2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Cena szkolenia: 1099,00 zł


Cennik kwalifikacji wstępnej:

 • wstępna – 3500 zł
 • wstępna przyspieszona – 2900 zł
 • wstępna uzupełniająca – 1990 zł
 • wstępna przyspieszona uzupełniająca – 1099 zł
Szkolenie
na kredyt
Odbierz kartę
podarunkową
Banerujesz -
zyskujesz