20 września 2016

Operator zagęszczarek i ubijaków, narzędzi udarowych, pił, przecinarek

Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników kursów do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonej specjalności w zakresie III. klasy uprawnień

 

 

KURS NA OPERATORA ZAGĘSZCZAREK I UBIJAKÓW WIBRACYJNYCH

Cena: 750 zł

Zagęszczarka i ubijarka

PLAN NAUCZANIA

Lp. PRZEDMIOT LICZBA GODZIN NAUCZANIA
1 Użytkowanie eksploatacyjne 4
2 Dokumentacja techniczna 4
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 6
4 Podstawy elektrotechniki 6
5 Budowa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych 8
6 Technologia robót 6
7 Zajęcia praktyczne 10
Ogółem 44

KURS NA OPERATORA NARZĘDZI UDAROWYCH RĘCZNYCH

Cena: 750 zł

Młot udarowy ręczny

PLAN NAUCZANIA

Lp. PRZEDMIOT LICZBA GODZIN NAUCZANIA
1 Użytkowanie eksploatacyjne 4
2 Dokumentacja techniczna 4
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 6
4 Podstawy elektrotechniki 6
5 Budowa narzędzi udarowych ręcznych 8
6 Technologia robót 6
7 Zajęcia praktyczne 10
Ogółem 44

KURS NA OPERATORA PIŁ MECHANICZNYCH DO ŚCINKI DRZEW

Cena: 750 zł

Piła mechaniczna

PLAN NAUCZANIA

Lp. PRZEDMIOT LICZBA GODZIN NAUCZANIA
1 Użytkowanie eksploatacyjne 4
2 Dokumentacja techniczna 4
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 6
4 Podstawy elektrotechniki 6
5 Budowa pił mechanicznych do ścinki drzew 8
6 Technologia robót 6
7 Zajęcia praktyczne 10
Ogółem 44

KURS NA OPERATORA PRZECINAREK DO NAWIERZCHNI DRÓG

Cena: 750 zł

Przecinarki do nawierzchni dróg

PLAN NAUCZANIA

Lp. PRZEDMIOT LICZBA GODZIN NAUCZANIA
1 Użytkowanie eksploatacyjne 4
2 Dokumentacja techniczna 4
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 6
4 Podstawy elektrotechniki 6
5 Budowa przecinarek do nawierzchni dróg 8
6 Technologia robót 6
7 Zajęcia praktyczne 10
Ogółem 44

Zgłoszenie na szkolenie:

*
*
*
*
*
*
Szkolenie
na kredyt
Odbierz kartę
podarunkową
Banerujesz -
zyskujesz