20 września 2016

Siła fizyczna i dźwignie jako środek przymusu bezpośredniego

SIŁA FIZYCZNA I DŹWIGNIE JAKO ŚRODEK PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO
ORAZ ICH ZASTOSOWANIE

 

Cel szkolenia

Podniesienie umiejętności funkcjonariuszy straży miejskiej w zakresie obezwładniania oraz transportowania osób.

Zaznaczyć należy, że celem szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego jest każdorazowe dostosowanie jego zakresu do potrzeb określonej grupy słuchaczy w nim uczestniczących, zgodnie z wymogami zawartymi w określonych przepisach dotyczących szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego przez funkcjonariuszy straży gminnych/miejskich.

 

Metody

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów, z udziałem

wszystkich uczestników szkolenia odgrywanie ról, i ćwiczenia w grupach lub parach.

 

Czas trwania szkolenia

Szkolenie dwudniowe.

 

Cena szkolenia

 

Cena szkolenie jednej osoby to 450 zł brutto

Program

 

Transportowanie:

 

  • siła fizyczna
  • chwyty (łagodne formy transportowania)
  • dźwignie ( łokciowa, nadgarstkowa, łokciowo-barkowa, tylna)Wymieniony dział należy uczyć i doskonalić w układach 1×1 (jeden strażnik i jeden osobnik) oraz 2×1 (patrol dwuosobowy i jeden osobnik)Czas szkolenia 4 godziny

     

Obezwładnianie:

 

  • dźwignie (łokciowa, nadgarstkowa, łokciowo-barkowa)
  • podcięcia (duże zewnętrzne, zagarnięcie wysuniętej nogi)
  • obalenia (atak na głowę lub nogi)
  • duszenie (gołym przedramieniem, skrzydłowe)

 

Wymieniony dział należy uczyć i doskonalić w układach 1×1 (jeden strażnik i jeden osobnik) oraz 2×1 (patrol dwuosobowy i jeden osobnik)

Czas szkolenia 14 godzin

Szkolenie
na kredyt
Odbierz kartę
podarunkową
Banerujesz -
zyskujesz